بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

گیج Adjustable Fillet Weld

Adjustable Fillet Weld

 این گیج  جوشکاری برای اندازه‌گیری جوش گوشه و ضخامت گلویی جوش مورد استفاده قرار می گیرد.

گیج Adjustable Fillet Weld

 

جهت سفارش با ما تماس بگیرید

03434290600  -  02144432759