بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

آموزشگاه

صفحه اصلیآموزشگاه
صفحه اصلیآموزشگاه

آموزشگاه

نام دوره گروه تاریخ برگزاری مشاهده جزئیات
MT , PT سطح II , I + کارگاه آموزشی 1 متعاقبا اعلام خواهد شد جزئیات
اصول بازرسی کالا و تجهیزات در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی 1 متعاقبا اعلام خواهد شد جزئیات
تهیه دستورالعمل جوشکاری (PQR/WPS) طبق ASME,AWS 1 متعاقبا اعلام خواهد شد جزئیات
تست ذرات مغناطیس (MT) سطح I,II + کارگاه آموزشی 1 متعاقبا اعلام خواهد شد جزئیات
تست مایعات مافذ (PT) سطح I,II + (کارگاه آموزشی) 1 متعاقبا اعلام خواهد شد جزئیات
رادیوگرافی و تفسیر فیلم (RTI,RT) سطح I,II 1 متعاقبا اعلام خواهد شد جزئیات
تفسیر فیلم های رادیوگرافی (RIT) سطح I و II 1 متعاقبا اعلام خواهد شد جزئیات
بازرسی هیترها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (API 573) 1 متعاقبا اعلام خواهد شد جزئیات
بازرسی و ایمنی جرثقیل ها و تجهیزات بالابر 1 متعاقبا اعلام خواهد شد جزئیات
نکات کاربردی استاندارد برای بازرسین فنی (...,AWS,ASME,API,IPS) 1 متعاقبا اعلام خواهد شد جزئیات