بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

گالری تصاویر

صفحه اصلیگالری تصاویر
صفحه اصلیگالری تصاویر
انتخاب مسئولین، هیئت مدیره و بازرسان کانون انجمن‌های صنفی کارگر مهندسین جوش ایران
برگزاری دوره آنلاین (وبینار) بازرسی چشمی جوش
حضور شرکت مس در ششمین کنفرانس بین‌المللی معدن و منابع استرالیا (IMARC 2019)
حضور پرسنل شرکت پازش صنعت در اولین استارتاپ ویکند با رویکرد ایمنی در شرکت ملی صنایع مس ایران
برگزراری اولین همایش انجمن صنفی و کارفرمایی شرکت‌های بازرسی و تست‌های غیرمخرب ایران
اولین رویداد استارتاپ ویکند ایمنی مجتمع مس سرچشمه با محوریت تکنولوژی‌های هوشمند