بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

گیج جوشکاری AWS

گیج AWS :Automatic Weld Size

یکی دیگر از گیج‌های اندازه‌گیری جوش می‌باشد که در شکل زیر دیده می شود:

گیج جوشکاری aws

از این گیج برای تعین مشخصات جوش‌های گوشه‌ای و لبه‌ای می‌توان استفاده نمود.

این گیج قادر به اندازه‌گیری سایر جوش فیلت، اندازه گلوگاه جوش،

ارتفاع گرده جوش و فاصله دهانه ریشه با اندازه های 8 و 3 میلیمتر را چک و اندازه‌گیری نمود.

Check Reinforcement

Check the Throat of Fillet Weld

Determine the Leg Size of the Fillet Weld

 

گیج‌های جوشکاری  دیگر پر کاربرد در بازرسی جوشکاری به شرح زیر می‌باشد :

گیج کمبریج: طرح کمپانی GAL آمریکا و TWI انگلستان

برای اندازه‌گیری بعد جوش، زاویه پخ، عدم هم‌ترازی زاویه‌ای و خطی

با قابلیت اندازه‌گیری:

1- زاویه جوش 0 تا 60 درجه

2- ناهمواری

3- اندازه گلوگاه جوش و گرده جوش

4- عمق undercut

5-طول فیلت جوش

6- عمق حفرات (شیارها)

 

 

گیج  جوشکاری HI-LO Welding Gauge

این گیج  جوشکاری برای اندازه گیری عدم هم ترازی جوش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وظیفه کلی گیج‌های جوشکاری عبارتند از:

* کنترل ابعادی قطعات و اتصالات مورد جوشکاری آماده شده
* کنترل سطوح شیب‌دار پخ خورده از نظر زاویه سطح شیب‌دار پخ خورده
* کنترل فواصل لازم بین قطعات جهت مونتاژکاری آنها
* کنترل هم سطح بودن یا نبودن قطعات قبل از مونتاژ و جوشکاری
* کنترل ابعاد جوش‌های تکمیل شده طبق نقشه بعد از جوشکاری
* کنترل و اندازه‌گیری عیوب احتمالی بر روی سطح جوش‌‌ها از نظر طول، عرض و عمق آنها

 

گیج جوشکاری HI-LO

HI-LO Welding Gauge

 

 

جهت سفارش با ما تماس بگیرید

03434290600  -  02144432759