بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

کویل ذرات مغناطیسی MT

کویل مغناطیسی AC مدل L10 ساخت Magnaflux

 

 

 

کویل ذرات مغناطیسی L10

 

دستگاه کویل مغناطیسی AC/DC جهت تست ذرات مغناطیسی و عیوب سطحی مورد استفاده قرار می گیرد.کویل مغناطیسی در واقع یک سیم پیچ بوده است که هنگام عبور جریان از این سیم پیچ با تولید میدان مغناطیسی می توان قطعاتی که از داخل این سیم پیچ عبور داده می شود را با ایجاد ترک ها و عیوبی که به صورت عمود بر جریان ایجادی درون کویل قابل مشاهده می باشد را رویت نمود.

 

 

جهت سفارش با ما تماس بگیرید  

03434290600  - 02144432759