بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

کابل‌ها با سوکت‌های مختلف

کابل‌ها با سوکت‌های مختلف

 

Cable: 

Lemo 00-Lemo 01 

Lemo 00-Lemo BNC 

BNC -Lemo 01 

Lemo 00-Lemo 00 

Lemo 01-Lemo 01 

Doble cable Lemo 00-Lemo 01 

......

  

 

جهت سفارش با ما تماس بگیرید

03434290600  -  02144432759