بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

رییس جدید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران معرفی شد

رییس جدید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران معرفی شد

نوشته شده توسط پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی استاندارد

عصر چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ در حاشیه جلسه شورای معاونان، با ابلاغ رییس سازمان ملی استاندارد ایران، انوشه رحمانی به عنوان رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران معرفی شد. 
در این جلسه از علیرضا خاکی فیروز، به پاس تلاشهای ارزنده در ۹ سال تصدی ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تقدیر به عمل آمد.
در همین جلسه، رییس سازمان ملی استاندارد ایران ، با ابلاغ دیگری، خاکی فیروز را به عنوان مشاور فنی خود منصوب کرد.

5 خرداد