بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

پروژه بازرسی جوش، کنترل کیفیت زنگ‌زدایی و کنترل کیفیت رنگ‌آمیزی سوله ۶۰۰ مترمربعی

 UT، MT، PT، VT و Pull Off

پروژه بازرسی جوش، کنترل کیفیت زنگ‌زدایی و کنترل کیفیت رنگ‌آمیزی (ضخامت لایه رنگ و تست چسبندگی) سوله ۶۰۰ مترمربعی شرکت بامیان چوب وطن

 

مشخصات پروژه

 کارفرما : شرکت بامیان چوب وطن  شروع پروژه : 1399/02/18  مدت پروژه : ۱۵ روز  اتمام پروژه : 1399/03/02  موارد انجام شده : آزمایش کنترل کیفیت جوش، کنترل کیفیت زنگ‌زدایی و کنترل کیفیت رنگ‌آمیزی (ضخامت لایه رنگ و تست چسبندگی)

  • پروژه بازرسی جوش، کنترل کیفیت زنگ‌زدایی و کنترل کیفیت رنگ‌آمیزی سوله ۶۰۰ مترمربعی
  • پروژه بازرسی جوش، کنترل کیفیت زنگ‌زدایی و کنترل کیفیت رنگ‌آمیزی سوله ۶۰۰ مترمربعی
  • پروژه بازرسی جوش، کنترل کیفیت زنگ‌زدایی و کنترل کیفیت رنگ‌آمیزی سوله ۶۰۰ مترمربعی
bootstrap slider by Pardazesh parsian

پروژه آزمایش کنترل کیفیت جوش، کنترل کیفیت زنگ‌زدایی و کنترل کیفیت رنگ‌آمیزی (ضخامت لایه رنگ و تست چسبندگی) سوله ۶۰۰ مترمربعی شرکت بامیان چوب وطن-اطمینان‌سازه شهربابک