بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

پروژه بازرسی اسکلت فلزی و داکت‌های gas Feed،air Combustion سازه ريفرمر خطوط اکسیژن

 PT & RT

پروژه بازرسی اسکلت فلزی و داکت های gas Feed،air Combustion سازه ريفرمر خطوط اکسیژن توسط آزمون‌های رادیوگرافی و مایعات نافذ

 

مشخصات پروژه

 کارفرما : شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  پیمانکار : شرکت مهندسی و احداث معادن و فلزات آریا حدید  مشاور : شرکت مهندسی فولاد برسو  شروع پروژه : 1400/11/01  مدت پروژه : ۵ ماه  اتمام پروژه : در حال انجام

  • پروژه بازرسی اسکلت فلزی و داکت‌های gas Feed،air Combustion سازه ريفرمر خطوط اکسیژن
bootstrap slider by Pardazesh parsian

پروژه بازرسی اسکلت فلزی و داکت های gas Feed،air Combustion سازه ريفرمر خطوط اکسیژن توسط آزمون‌های رادیوگرافی و مایعات نافذ شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر(کارفرما)، شرکت آریا حدید(پیمانکار)، فولاد برسو (مشاور)