بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

پروژه بازرسی مخزن شرکت طرح‌های صنعتی رادنیروی کرمان-فولاد سیرجان ایرانیان

 PT

پروژه بازرسی مخزن شرکت طرح‌های صنعتی رادنیروی کرمان-فولاد سیرجان ایرانیان 

 

مشخصات پروژه

 کارفرما : شرکت طرح‌های صنعتی رادنیروی کرمان-فولاد سیرجان ایرانیان  شروع پروژه : 1400/09/25  اتمام پروژه : در حال انجام  موارد انجام شده : اجرای آزمون مایعات نافذ  موارد باقی مانده : اجرای آزمون مایعات نافذ و ارائه گزارش

  • پروژه بازرسی مخزن شرکت طرح‌های صنعتی رادنیروی کرمان-فولاد سیرجان ایرانیان
  • پروژه بازرسی مخزن شرکت طرح‌های صنعتی رادنیروی کرمان-فولاد سیرجان ایرانیان
  • پروژه بازرسی مخزن شرکت طرح‌های صنعتی رادنیروی کرمان-فولاد سیرجان ایرانیان
bootstrap slider by Pardazesh parsian

پروژه بازرسی مخزن شرکت رادنیرو-فولاد سیرجان ایرانیان

پروژه های اخیر