بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

پروژه بازرسی خطوط لوله انتقال آب شرب سیرجان

 Ultrasonic (UT)

پروژه بازرسی خطوط لوله انتقال آب شرب سیرجان توسط آزمون التراسونیک 

 

مشخصات پروژه

 کارفرما : شرکت مهندسی کارکیان گستر  شروع پروژه : 1400/10/08  مدت پروژه : ۱۰ روز  اتمام پروژه : 1400/10/18  موارد انجام شده : اجرای آزمون التراسونیک، ریزالت‌نویسی و ارائه گزارش

  • پروژه بازرسی خطوط لوله انتقال آب شرب سیرجان
  • پروژه بازرسی خطوط لوله انتقال آب شرب سیرجان
  • پروژه بازرسی خطوط لوله انتقال آب شرب سیرجان
bootstrap slider by Pardazesh parsian

پروژه بازرسی خطوط لوله انتقال آب شرب سیرجان توسط آزمون التراسونیک