بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

پروژه بازرسی خطوط جوش مخزن همزن در حال ساخت شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

 MT و PT

پروژه بازرسی خطوط جوش مخزن همزن در حال ساخت شرکت فولاد سیرجان ایرانیان توسط آزمون ذرات مغناطیسی و آزمون مایعات نافذ (MT و PT) -شرکت کانی‌فرآور کاسپین هونام

 

مشخصات پروژه

 کارفرما : شرکت کانی فرآور کاسپین هونام  شروع پروژه : 1399/04/12  مدت پروژه : ۱ ماه  اتمام پروژه : 1399/05/10  موارد انجام شده : آزمون ذرات مغناطیسی و آزمون مایعات نافذ (MT و PT)

  • پروژه بازرسی خطوط جوش مخزن همزن در حال ساخت شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
  • پروژه بازرسی خطوط جوش مخزن همزن در حال ساخت شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
  • پروژه بازرسی خطوط جوش مخزن همزن در حال ساخت شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
bootstrap slider by Pardazesh parsian

پروژه بازرسی خطوط جوش مخزن میکسر در حال ساخت شرکت فولاد سیرجان ایرانیان توسط آزمون ذرات مغناطیسی و آزمون مایعات نافذ (MT و PT) -شرکت کانی‌فرآور کاسپین هونام