بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

پروژه بازرسی خطوط لوله پروسس کارخانه احیا مستقیم مجتمع بردسیر-شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

 Phased Array

پروژه بازرسی و ضخامت‌سنجی خطوط لوله پروسس کارخانه احیا مستقیم مجتمع بردسیر توسط آزمون Phased Array-شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

 

مشخصات پروژه

 کارفرما : شرکت فولاد سیرجان ایرانیان  شروع پروژه : 1399/12/27  اتمام پروژه : در حال همکاری  موارد انجام شده : آزمون Phased Array  موارد باقی مانده : آزمون Phased Array و ارائه گزارش

  • پروژه بازرسی خطوط لوله پروسس کارخانه احیا مستقیم مجتمع بردسیر-شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
  • پروژه بازرسی خطوط لوله پروسس کارخانه احیا مستقیم مجتمع بردسیر-شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
  • پروژه بازرسی خطوط لوله پروسس کارخانه احیا مستقیم مجتمع بردسیر-شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
bootstrap slider by Pardazesh parsian

پروژه ضخامت‌سنجی، تعیین عیوب، پیتینگ و خوردگی و ارائه راهکار اصلاحی در بازرسی خطوط لوله پروسس کارخانه احیا مستقیم مجتمع بردسیر توسط آزمون Phased Array-شرکت فولاد سیرجان ایرانیان