بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

پروژه تعمیرات لودر D800 معدن سنگ آهن جلال آباد زرند

 مشاوره، نظارت، تعمیرات، بازسازی، نوسازی و آموزش پرسنل پیمانکار

مشاوره، نظارت، تعمیرات، بازسازی، نوسازی و آموزش پرسنل پیمانکار در پروژه تعمیرات لودر D800 معدن سنگ آهن جلال آباد زرند

 

مشخصات پروژه

 کارفرما : میدکو-معدن سنگ آهن جلال آباد زرند  شروع پروژه : 1400/09/09  مدت پروژه : ۳۵ روز  اتمام پروژه : 1400/10/14  موارد انجام شده : مشاوره، نظارت، تعمیرات، بازسازی، نوسازی و آموزش پرسنل پیمانکار

  • پروژه تعمیرات لودر D800 معدن سنگ آهن جلال آباد زرند
  • پروژه تعمیرات لودر D800 معدن سنگ آهن جلال آباد زرند
  • پروژه تعمیرات لودر D800 معدن سنگ آهن جلال آباد زرند
  • پروژه تعمیرات لودر D800 معدن سنگ آهن جلال آباد زرند
  • پروژه تعمیرات لودر D800 معدن سنگ آهن جلال آباد زرند
bootstrap slider by Pardazesh parsian

مشاوره، نظارت، تعمیرات، بازسازی، نوسازی و آموزش پرسنل پیمانکار در پروژه تعمیرات لودر D800 معدن سنگ آهن جلال آباد زرند