بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

اولین رویداد استارتاپ ویکند ایمنی مجتمع مس سرچشمه با محوریت تکنولوژی‌های هوشمند

اولین رویداد استارتاپ ویکند ایمنی مجتمع مس سرچشمه با حضور جمعی از اساتید، نخبگان و مدیران در مجتمع مس سرچشمه در راستای مسئولیت اجتماعی، ترغیب نخبگان علمی کشور، تامین بستر کارآفرینی و تامین شرایط معرفی تکنولوژی ایمنی در صنایع کشور سوم الی پنجم مهرماه برگزار گردید. در این رویداد مباحث مختلف علمی و تکنولوژی‌های هوشمند در جهت رفع دغدغه‌های ایمنی شرکت ملی صنایع ملی مس ایران مورد بررسی قرار گرفت.    

startup weekend2
startup weekend1
safety startup weekend