بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

جلسه پرسش و پاسخ امور مالیاتی و بیمه-شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران isqi

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ امور مالیاتی و بیمه در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۸

مدرس: مهندس افشار

محل برگزاری:  شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران -- ISQI