بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

برگزاری همایش ملی ایمنی معادن و صنایع معدنی در مجتمع مس سرچشمه

برگزاری همایش ملی ایمنی معادن و صنایع معدنی در مجتمع مس سرچشمه با محوریت طرح ایده‌های نوین در ارتقای ایمنی معادن و صنایع معدنی، ۱۳ و ۱۴ آذر ۹۸ برگزار شد.

safety congress-mess copper complex
safety congress