بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

برگزراری اولین همایش انجمن صنفی و کارفرمایی شرکت‌های بازرسی و تست‌های غیرمخرب ایران

 اولین همایش انجمن صنفی و کارفرمایی شرکت‌های بازرسی و تست‌های غیرمخرب ایران در سالن سپهر هتل ارم با حضور کمیته اجرایی و شرکت‌های عضو برگزار گردید. محور این همایش بر پایه بررسی مشکلات صنفی انجمن و مشکلات شرکت‌های بازرسی و طرح وظایف و چشم‌انداز انجمن بود. 

untitled-4