بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

حضور پرسنل شرکت پازش صنعت در اولین استارتاپ ویکند با رویکرد ایمنی در شرکت ملی صنایع مس ایران

حضور پرسنل شرکت پازش صنعت در اولین استارتاپ ویکند با رویکرد ایمنی در شرکت ملی صنایع مس ایران با میزبانی امور ایمنی مجتمع مس سرچشمه در تاریخ ۳ الی ۵ مهرماه ۱۳۹۸- در این رویداد ایده ایمنی گروه UST با حضور اعضای شرکت پازش صنعت بعنوان ایده برتر شناخته شد.

safety startup weekend-smart tecnology
safety startup weekend