بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

انتخاب مسئولین، هیئت مدیره و بازرسان کانون انجمن‌های صنفی کارگر مهندسین جوش ایران

پیرو برگزاری مجمع عمومی مؤسس انجمن مهندسین جوش تهران پس از طی مراحل قانونی، اولین جلسه هیئت مدیره این انجمن در روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/16 از ساعت 10 الی 14 در دفتر انجمن برگزار شد. در این جلسه که با حضور اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان انجمن مهندسین جوش شهر تهران برگزار گردید انتصابات جدید مورد توافق قرار گرفت و آقای مهندس مهران موسوی رئیس انجمن جوش استان کرمان علاوه بر حضور در سمت پیشین خود، به عنوان عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری مهندسین جوش ایران منصوب گردیدند.

appointments in tehran welding engineers association