بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

برگزاری جلسه آشنایی با آیین‌نامه جدید آموزشگاه‌های آزاد سازمان فنی و حرفه‌ای

جلسه آشنایی با آیین‌نامه جدید سازمان فنی و حرفه‌ای رفسنجان در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۸ به منظور هماهنگی سازمانی آموزشگاه‌های آزاد با حضور مسئولان و مدیران آموزشگاه‌های استان برگزار گردید.