بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

بازرسی حین ساخت و ادواری آسانسور

شرکت پازش صنعت ، توانسته با تکیه بر توان کارشناسان مجرب و متخصص خود خدمات کیفی و ارزشمندی در زمینه بازرسی ...

شرکت پازش صنعت ، توانسته با تکیه بر توان کارشناسان مجرب و متخصص خود خدمات کیفی و ارزشمندی در زمینه بازرسی آسانسور در سطح کشور ارائه نماید. شرکت پازش صنعت در تدوین استانداردهای آسانسورهای برقی و هیدرولیکی با شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(isqi) مشارکت داشته و  ISQI به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های بازرسی در زمینه بازرسی آسانسور فعالیت دارد.بازرسی بیش از ۴۷۰۰۰ دستگاه آسانسور در سطح کشور و انجام بازرسی ادواری بیش از ۱۰۰۰ دستگاه آسانسور منصوبه در اماکن دولتی از دیگر سوابق اجرایی این شرکت می باشد.
نحوه درخواست آزمون قطعات ایمنی آسانسور
آزمایشگاه آسانسور شرکت بازرسی کیفیت و استاندرد ایران با ادارات استاندارد سطح کشور، تولیدکنندگان قطعات آسانسور و واردکنندگان آن همکاری می نماید. متقاضیان برای انجام آزمون های قطعات آسانسور می توانند مستقیما از طریق تماس با آزمایشگاه آسانسور ISQI و یا از طریق ادارات استاندارد تقاضای خود را ثبت نمایند. بازرسی حین ساخت و ادواری آسانسور	بازرسی حین ساخت و ادواری آسانسور