بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

تایید صلاحیت اپراتوران و جوشکاران

هدف از آزمون تأیید صلاحیت جوشکاران، تعیین مهارت و توانایی آنها در ایجاد یک اتصال جوشی سالم می باشد . آزمون تأیید صلاحیت جوشکار می تواند با توجه به خواسته ها و الزامات انجمن ها و سازمان های ملی و بین المللی نظیر انجمن جوشکاری آمریکا (AWS ) و انجمن مهندسان مکانیک (ASME ) برگزار شود و یا سازندگان می توانند الزامات و مشخصات فنی درون سازمانی خود را در این زمینه به کار گیرند...    

هدف از آزمون تأیید صلاحیت جوشکاران، تعیین مهارت و توانایی آنها در ایجاد یک اتصال جوشی سالم می باشد . این آزمون دارای متغیرهای زیادی نظیر فرآیند جوشکاری ، جنس فلز پایه ، ضخامت ، طرح اتصال ، وضعیت جوشکاری و غیره می باشد که مطابق با الزامات یک کد واستاندارد مشخص اجرا می گردد . آزمون تأیید صلاحیت جوشکار می تواند با توجه به خواسته ها و الزامات انجمن ها و سازمان های ملی و بین المللی نظیر انجمن جوشکاری آمریکا (AWS ) و انجمن مهندسان مکانیک (ASME ) برگزار شود و یا سازندگان می توانند الزامات و مشخصات فنی درون سازمانی خود را در این زمینه به کار گیرند . هنگامی که یک جوشکار موفق به قبولی در آزمون می شود کارفرمای مربوطه توانایی وموفقیت جوشکار را به همراه اطلاعات فنی و محدوده هایی که جوشکار درآن مجاز به انجام جوشکاری می باشد در قالب یک گواهینامه فراهم می نماید . شرکت پازش صنعت با در اختیار داشتن مهندسین بین المللی جوش و بازرسین ارشد و با تجربه، آمادگی خود را جهت اخذ آزمون تأیید صلاحیت از جوشکاران مطابق با دستورالعمل ها و استانداردهای موجود در این زمینه و لیست شده به شرح ذیل اعلام می دارد : 1- ISO 9606 2- EN 287 3- AWS D1.1 4- ASME Sec. IX 5- API 1104 جوشکاران قبول شده بنا به درخواست کارفرما گواهینامه های ملی ویا بین المللی دریافت خواهند نمود .

 

تائید صلاحیت جوش و جوشکار براساس استاندارد ASME SEC IX مربوط به ارزیابی کیفی جوشکاران، اپراتورهای جوشکاری، لحیم کاران و اپراتورهای مربوطه می باشد.

همچنین در مورد ارزیابی کیفی روشهای به کار رفته در جوشکاری، لحیمکاری و... مطابق با ASME , API و سایر کدها، استانداردها و مشخصات فنی کاربرد فراوانی دارد.

تائید صلاحیت جوش و جوشکار براساس استاندارد ASME SEC IX در ۴ بخش ارائه شده است:

 بخش اول (QG) الزامات عمومی

بخش دوم (QW) در مورد جوشکاری

بخش سوم (QB) در مورد لحیم کاری

بخش چهارم (QF) در مورد ذوب کاری ( جوشکاری پلاستیک)

 

Part QW

 

 در بخش دوم که در مورد جوشکاری می باشد شامل این قسمتها می شود:

 

Article I: الزامات عمومی جوشکاری که در مورد حالتهای تست برای جوش شیاری و جوش گوشه، انواع تستها و هدف از انجام، راهنمای تستهای خمش، تستهای جوش گوشه و دیگر آزمایشات مورد نیاز را توضیح داده است.

Article II: متغیرها و شرایط لازم برای تائیدیه دستورکارهای (WPS) جوشکاری را ارائه داده است.

Article III: متغیرها و شرایط لازم برای تائید عملکرد جوشکار در این قسمت توضیح داده شده است که چگونه و تحت چه شرایطی از جوشکار و اپراتور جوشکاری تست گرفته شود.

Article IV: اطلاعات مورد نیاز جوشکاری شامل متغیرها، تکنیکها، گروه بندی فلز پایه، F-Numbers و ترکیبات شیمیایی فلز پایه و … در این قست آورده شده است.

Article V: شامل آیتمهای لازم برای مشخصات یک دستورکار استاندارد جوشکاری(WPS) می باشد که در یک WPS چه مواردی لازم است ذکر شود.

 

Part QB

 

این بخش شامل اطلاعات مورد نیاز لحیم کاری بوده که در Article XI الزامات عمومی لحیمکاری و تستهای مورد نیاز توضیح داده شده است.

در Article XII شرایط تائید صلاحیت دستور کار لحیمکاری ارائه داده شده شامل تست کوپن و متغیرهای لحیمکاری می باشد.

Article XIV اطلاعات لحیم کاری در مورد متغیرها، تکنیکها، P-Numbers , F-Numbers و شکلهای مورد نیاز می باشد.

 

Part QF

 

این بخش در مورد ذوب کردن و اتصال پلاستیکها بوده که شامل ارائه اطلاعاتی در مورد الزامات عمومی ، تائید صلاحیت دستورکارها،

تائید صلاحیت عملکرد اپراتورها و همچنین اطلاعات لازم برای اجرای این فرایند می باشد.

 

این استاندارد علاوه بر بخشهای گفته شده ،‌ دارای ۹ ضمیمه (ضمیمه های اجباری و ضمیمه های غیر اجباری) بوده که اطلاعات تکمیلی ( فرمهای جوشکاری و لحیمکاری، پیشنویس WPSها،‌ تایید صلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری براساس ISO 14732 و …) می باشد.