بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

اسید شویی و فلاشینگ و صفر شویی صنعتی

البته ‌HCl و EDTA از معمول ‌ترين‌ حلالها به‌شمار مي‌روند، و از اين‌ رو توضيح‌ مفصل‌تري‌ در مورد آنها ارايه‌ خواهد شد.

حلال مناسب در اسیدشویی دیگ بخار

حلال هاي‌ متداول‌ عبارتند از:

  • اسيدكلريدريك‌
  • اتيلن‌ دي‌ آمين ‌تترا استيك‌ اسيد (EDTA)
  • اسيد سيتريك‌، اسيد هيدروكسي ‌استيك‌
  • اسيد فرميك ‌(به‌همراه‌ تيواوره‌)
  • برومات‌ آمونيوم‌ و پرسولفات‌ آمونيوم‌ كه‌ به‌ عنوان‌ ماده‌ كمكي‌شست‌ وشو دهنده‌ مس‌ است‌.

البته ‌HCl و EDTA از معمول ‌ترين‌ حلالها به‌شمار مي‌روند، و از اين‌ رو توضيح‌ مفصل‌تري‌ در مورد آنها ارايه‌ خواهد شد.

اسيد كلريدريك (‌HCl):

 اسيد كلريدريك ‌سالهاست‌ كه‌ حلال‌ عمده‌ براي ‌شستشو شيميايي‌ دیگ بخار ، اسيد كلريدريك‌ است‌.

روش‌ متداول‌ براي‌ استفاده‌ از اين‌ ماده ‌آن‌ است‌ كه‌ دیگ بخار با محلول ‌5 تا 10 درصد آن‌ كه‌ داراي‌ دماي‌ حدود 150 تا 160 درجه‌ فارنهايت‌ است‌، پر شود.

از معايب‌ عمده‌استفاده‌ از اين‌ اسيد نياز به‌ سيستم‌ موقت‌ چرخش‌ محلول‌ است‌. از اين‌ اسيد در حالت‌ ساكن‌ نمي‌توان‌ استفاده‌ كرد.

همچنين‌حبابهاي‌ نيتروژن‌ نيز مي‌تواند سبب‌ اختلاط شود. به‌دليل‌ وجود خوردگي‌، تزريق‌ يك‌ بازدارنده‌ خوردگي‌ توام‌ با اسيد، ضروري ‌است

همچنين‌ از آنجا كه‌ اين‌ ماده‌ شيميايي‌، بسيارقوي‌ است‌، زمان‌ و تعداد مراحل‌ شستشو بايد به‌ چندين‌ ساعت‌ محدود شود.

رسوبات‌ معمولا طي‌ چند ساعت‌ ازبين‌ مي‌روند.   حلال(EDTA):

هم‌ اكنون‌ تعداد زيادي‌ از شستشو‌ شيميايي‌ توسط حلال (EDTA) انجام‌ مي‌شود.

(EDTA) جزو تركيباتي‌ از گروه‌ كيلانت‌ ها است‌ كه‌ به ‌شدت‌ در تشكيل‌ كمپلكس‌ كاتيون هاي‌ دو و سه ‌ظرفيتي‌ موثر است‌.

اين‌ ارتباط پيوندي‌ از طريق‌ نيتروژن‌ و نيمي‌ از اتمهاي‌ اكسيژن‌ موجود در ملكول ‌ EDTA ايجاد مي‌شود و ساختمان‌ يونها به ‌صورت‌ يك‌ قفس‌ است‌.

در اغلب‌ روشها، عمدتا از تترا آمونيوم (EDTA) استفاده‌ مي‌كنند كه‌ در اين‌ ماده‌ دو اتم‌ از چهار اتم‌ هيدروژن‌ موجود، در آخر ملكول ‌ (EDTA) با يونهاي‌ آمونيوم ‌(NH4+) جايگزين‌ شده‌اند.

حلال اسيد سيتريك‌:

 اسيدسيتريك‌ نيز مانند (EDTA) سبب‌ اتصال‌ يونهاي‌ آهن‌ و مس‌ مي‌شود.

فرآيند شستشو با اسيد سيتريك‌ شبيه‌ فرآيند (EDTA) است‌.

دو نوع‌ از اين‌ حلال‌ به‌صورت‌ مونوآمونيومي‌ و دي‌ آمونيومي‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.

در اولي ‌ pH محلول‌ حدود 5/3 تا 4 و دماي‌ بهينه‌ در محدوده ‌ 180تا 200 درجه‌ فارنهايت‌ است‌.

حلال‌ دي‌آمونيوم‌ سيتريك‌ اسيد داراي‌ pHبالاتري‌ (درحدود 5 تا 6) بوده‌ و تاثيرگذاري‌ كمتري‌ بر روي‌ رسوبات‌ دارد.

از اين‌ رو دماي‌ بالاتر (240 تا 275 درجه‌ فارنهايت‌) براي‌ عملكرد بهينه‌ مورد نياز است‌.

اسيد سيتريك‌ به‌قدرت (EDTA) نيست‌.

اسیدشویی و فلاشینگ و صفرشویی صنعتی شرکت پازش صنعتاسیدشویی و فلاشینگ و صفرشویی صنعتی شرکت پازش صنعتاسیدشویی و فلاشینگ و صفرشویی صنعتی شرکت پازش صنعتاسیدشویی و فلاشینگ و صفرشویی صنعتی شرکت پازش صنعتاسیدشویی و فلاشینگ و صفرشویی صنعتی شرکت پازش صنعتاسیدشویی و فلاشینگ و صفرشویی صنعتی شرکت پازش صنعت