بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

بازرسی حین ساخت و ادواری تجهیزات بالابری جرثقیل موبایل، سقفی، تاور کرین و لیفتراک

با توجه به اهمیت ایمنی تجهیزات بار برداری و فراوانی کاربرد این تجهیزات در واحد های صنعتی و ساختمانی لازم است...

با توجه به اهمیت ایمنی تجهیزات بار برداری و فراوانی کاربرد این تجهیزات در واحد های صنعتی و ساختمانی لازم است تا کارفرمایان محترم توجه ویژه ای به این پارامتر های استفاده ایمن از این تجهیزات بنمایند.در این راستا شرکت پازش صنعت ، خدمات بازرسی بالابر و جرثقیل را در حوزه‌های ساخت،نصب و بهره‌برداری ارائه میدهد. بازرسی تجهیزات توسط این شرکت بنا به درخواست متقاضیان و بر اساس استاندارد ملی ISIRI 12532 برای بالابرها و سری استاندارد های ASME B30 برای انواع جرثقیل های موبایل، سقفی و تاور کرین صورت می‌پذیرد که میتواند منجر به صدور گواهینامه و یا ارائه گزارش عدم انطباق تجهیزات گردد.لازم به ذکر است در صورت رفع مغایرت های اعلام شده، صدور گواهی ایمنی تجهیز با انجام بازرسی نوبت دوم با هزینه کمتری نسبت به بازرسی نوبت اول میسر می باشد.

بازرسی حین ساخت و ادواری تجهیزات بالابری جرثقیل موبایل، سقفی، تاور کرین و لیفتراک شرکت پازش صنعتبازرسی حین ساخت و ادواری تجهیزات بالابری جرثقیل موبایل، سقفی، تاور کرین و لیفتراک شرکت پازش صنعتبازرسی حین ساخت و ادواری تجهیزات بالابری جرثقیل موبایل، سقفی، تاور کرین و لیفتراک شرکت پازش صنعتبازرسی حین ساخت و ادواری تجهیزات بالابری جرثقیل موبایل، سقفی، تاور کرین و لیفتراک شرکت پازش صنعتروند بازرسی جرثقیل و لیفتراک و تاور کرین و سقفی و جرثقیل موبایل