بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

بازرسی فیزیکی خودرو، موتورسیکلت و ماشین آلات کشاورزی

تأیید نوع، رویه ای است که بر اساس آن مرجع تایید، گواهی می‌دهد نوعی از وسیله نقلیه، سیستم، قطعه یا مجموعه فنی مجزا، ...

تأیید نوع، رویه ای است که بر اساس آن مرجع تایید، گواهی می‌دهد نوعی از وسیله نقلیه، سیستم، قطعه یا مجموعه فنی مجزا، الزامات فنی و مقررات اجرایی مربوط به استاندارد ملی مرجع به شماره ۶۹۲۴ (۲۰۰۷/۴۶/EC) یا استانداردهای جداگانه مربوطه را برآورده می‌سازد. هـدف از تائید نوع خودرو ، حصول اطمینان از رعایت ویژگیهای ایمنی , زیست محیطی و عملکردی در طراحی و ساخت آن می باشد. تطابق تولید، قابلیت تولید مداوم محصولات مطابق مشخصات، ویژگی‌های ایمنی و عملکردی و الزامات کیفی و علامت‌گذاری در تایید نوع می‌باشد. تائید نوع و تطابق تولید با انجام آزمونها ، بررسی و تحلیل مدارک و گزارشات آزمونها و همچنین بازرسیهای ادواری از فرآیندهای خط تولید صورت می گیرد.این خدمت در خصوص انجام تایید نوع و تطابق تولید خودرو، ماشین آلات کشاورزی و راهسازی و موتورسیکلت می باشد و شامل تمامی ماشین آلات و خودروهای سبک و نیمه سنگین و سنگین و موتورسیکلت اعم از :
– وارداتی که به صورت CBU وارد می شوند
– تولید داخل که طراحی آنها منشاء داخلی یا خارجی دارد .
– تولید داخل که از قبل تولید می شده اند و در طراحی آنها تغییراتی ایجاد شده که تاثیر مستقیم روی عملکرد و ایمنی آنها دارد .

مراجع الزامی جهت اخذ تایید نوع استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۲۴ در رابطه با خودروهای سبک و سنگین و تریلها و استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۲۵۹ در رابطه با ماشین آلات کشاورزی و جنگل داری می باشد و دستورالعمل صدور گواهی تایید نوع و تطابق تولید خودروهای تولید داخل سازمان ملی استاندارد ایران می باشد .

بازرسی فیزیکی خودرو، موتورسیکلت و ماشین آلات کشاورزی 	بازرسی فیزیکی خودرو، موتورسیکلت و ماشین آلات کشاورزی بازرسی فیزیکی خودرو، موتورسیکلت و ماشین آلات کشاورزی