بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

بازرسی کالا (صدور گواهی COI)

واحد بازرسی کالای شرکت پازش صنعت با در اختیار داشتن بازرسان مجرب و کارآزموده، کلیه خدمات مرتبط با بازرسی کالا ...

واحد بازرسی کالای شرکت پازش صنعت با در اختیار داشتن بازرسان مجرب و کارآزموده، کلیه خدمات مرتبط با بازرسی کالا در مبدا و مقصد را انجام می دهد. شرکت پازش صنعت بعنوان امین خریدار وظیفه بازرسی بر اساس دامنه بازرسی تعیین شده از سوی خریدار را بر عهده دارد.

بازرسی کالا در مبدا:
با توجه به قوانین سازمان ملی استاندارد ایران کالا ها به دو دسته مشمول استاندارد اجباری و غیر مشمول طبقه بندی شده، و کالاهای مشمول نیز می بایست به صورت کیفی مورد ارزیابی قرار گیرند. بر این اساس شرکت پازش صنعت با داشتن قرارداد با شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ، امکان انجام بازرسی کالا در کلیه کشور های جهان را داشته و نسبت به انجام بازرسی در مبدا حمل اقدام نموده و گواهینامه COI صادر نماید.

بازرسی کالا در مقصد:
بسیاری از واحد های تولیدی به دلیل نیاز به تسریع در فرآیند واردات و نیاز خطوط تولید ، بدون انجام بازرسی نسبت به حمل کالا مبادرت نموده و قبل از اظهار کالا در گمرکات نسبت به انجام بازرسی در مقصد اقدام می نماید. شرکت پازش صنعت با در اختیار داشتن شعبات در کلیه استانهای ایران ، امکان انجام بازرسی کالا در مقصد و صدور گواهینامه COI را دارا می باشد.

بازرسی کالا (صدور گواهی COI)-بازرسی محصول شرکت پازش صنعت	بازرسی کالا (صدور گواهی COI)	بازرسی کالا (صدور گواهی COI)