بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

بازرسی ادواری جایگاه CNG

بخش بازرسی تجهیزات گاز طبیعی فشرده (CNG) با هدف نظارت و بازرسی فنی تجهیزات گاز طبیعی...

بازرسی CNG

بخش بازرسی تجهیزات گاز طبیعی فشرده (CNG) با هدف نظارت و بازرسی فنی تجهیزات گاز طبیعی، در جهت پیشگیری و کاهش حوادث و تلفات ناشی از استفاده گاز طبیعی فشرده(CNG) در سال ۱۳۸۸ تشکیل گردیده و با توجه به تخصص و تجربه خود و دریافت تائید صلاحی تهای لازم از مرکز ملی تائید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران در حوز ه های مرتبط با بازرسی ادواری مخازن و خودروهای گازسوز اقدام به بازرسی فنی و کنترل کیفیت براساس استانداردهای بین المللی از جمله  ISO 6406، ECE R110 ، ISO 11439، ISO 15500 و استانداردهای ملی ایران به شماره های ۷۸۲۹ ، ۱۲۰۵۴ ، ۶۷۹۲ ، ۸۰۰۲ ، ۷۵۹۸ ، ۹۷۴۷ و ۹۴۲۶  در سطح کشور نموده است. این واحد با حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات، تاکید بر دانش کارشناسان متخصص، الویت به با پیشرفت تکنولوژی خودروها، افزایش سهم وسایل نقلیه موتوری در حمل و نقل و سفرها و همچنین گسترش و توسعه شهر نشینی، سلامت و ایمنی و میزان آلاینده خروجی وسایل نقلیه مورد توجه قرار گرفته است. در اغلب کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، نقش معاینه فنی خودرو به عنوان عامل کنترلی استانداردهای خودروی کارکرده و نظارت بر عملکرد مناسب تکنولوژی و جلوگیری از ایجاد تغییرات در ساختار وسیله نقلیه که حقوق شهروندی دیگران را به مخاطره می اندازد پذیرفته شده است .

مراکز مکانیزه ای که تحت نظارت واحد محیط زیست و پروژه ها درشرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در حال
بهره برداری می باشند از نظر تکنولوژی مطابق تکنولوژی روز  اروپا  تجهیز می باشند و بر اساس استاندارد های ملی معاینه فنی و محیط زیست، معاینه فنی خودرو  صورت می پذیرد. این واحد آمادگی دارد کلیه مراکز مکانیزه معاینه فنی سطح کشور را براساس استانداردهای بین المللی و ملی مورد ارزیابی و رتبه بندی قراردهد.

کسب رضایت و اطمینان مشتریان، تلاش میکند با افزایش دامنه خدمات خود از شرکت های سرآمد و پیشرو کشور در امر بازرسی فنی تجهیزات گاز طبیعی باشد.

عمده فعالیت های این بخش شامل موارد زیر میباشد:

۱-  بازرسی کلیه تجهیزات نصب در جایگا ههای عرضه سوخت CNG

۲- بازرسی تجهیزات CNG نصب بر روی خودروهای گاز سوز

  • بازرسی ادواری جایگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده (CNG)

بازرسی فنی کلیه تجهیزات جایگا ه های CNG شامل بازرسی سیستم میترینگ، لوله های LP تا درایر، درایر، کمپرسور )سیستم فشرده سازی(، دیسپنسر )توزیع کننده(، تابلوهای برق و کابل ها، حریم های ایمنی و نواحی تردد، مستندسازی و مخازن ذخیره و شیر مخازن گاز طبیعی فشرده مطابق با استاندار دهای ملی ۷۸۲۹ ،۱۲۰۵۴  و ۸۰۰۲ و دستورالعمل و روش اجرایی سازمان ملی استاندارد و ارائه گزارشات به مراجع ذیربط می باشد.

  • بازرسی ادواری خودروهای گازسوز (CNG)

ناوگان حمل و نقل زمینی کشور ما در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین ناوگا نهای مصرف کننده سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG) در دنیا می باشد. لذا کنترل کیفیت خودروهای گاز سوز که در سطح خیابان ها در حال تردد هستند از اهمیت شایانی جهت حفظ امنیت جامعه برخوردار است. هدف از اجرای بازرسی ادواری خودروهای گاز سوز ایجاد محیط زیست عاری از آلودگی های ناشی از فرآیند احتراق خودروها و ایجاد محیطی امن از نظر بروز حوادث خودروهای گاز سوز که در حال حاضر تهدیدی جدی برای امنیت جانی راننده و مسافرین در سطح شهر می باشد.  بازرسی ادواری خودروهای گازسوز (CNG) شامل بازرسی مخزن ذخیره، شیر مخزن، PRD ، لوله و اتصالات مربوطه بر اساس استاندارد ملی ۹۴۲۶ و ارائه گزارشات مربوطه به مراجع ذیربط می باشد.

روند بازرسی ادواری cng