بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

بازرسی قطعات خودرو

بازرسین قطعات بخش بازرسی قطعات شرکت پازش صنعت، فعالیت بازرسی محصولات تولیدی و تطابق آن با استانداردهای ملی و ...

بازرسین قطعات بخش بازرسی قطعات شرکت پازش صنعت، فعالیت بازرسی محصولات تولیدی و تطابق آن با استانداردهای ملی و بین‌المللی در گروه صنایع خودرو و قوای محرکه و همچنین قطعات مصرفی در خدمات پس فروش را طی مراحل فرایند ساخت و تولید برعهده دارند.

صنعت خودرو با بهره‌گیری از دستاوردها و فناوری‌های صنایع مختلف، به عنوان یکی از شاخه‌های مهم توسعه صنعتی هر کشور قلمداد شده و جهانی شدن آن مستلزم بهبود کیفیت در جنبه‌های مختلف شامل تطابق استانداردها، بهبود در تحویل به موقع، کاهش هزینه‌ها و توسعه خدمات پس از فروش می‌باشد. توسعه فضای رقابتی در کشور با تولید خودروهای متنوع از یک سو و راهیابی تدریجی و اجتناب‌ناپذیر خودروهای خارجی از سوی دیگر حق انتخاب بیشتری را برای مشتریان فراهم آورده است لذا تأمین رضایت آنان مستلزم توسعه فرهنگ کیفیت و به‌کارگیری ابزارهای مهندسی کیفیت در سطح تولیدکنندگان خودرو و زنجیره تأمین‌کنندگان قطعات می‌باشد. از این رو تربیت بازرسین مجرب در بخش بازرسی قطعات می‌تواند انتخاب بسیار مطلوبی را برای مدیران و صاحبان صنایع مرتبط جهت اجرای نقش‌های کلیدی مورد انتظار بوجود آورد.

پر واضح است که کیفیت خودرو در گرو کیفیت قطعه است. لذا برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی باید کیفیت قطعات مصرفی را افزایش داد که لازمه این امر نیز نظارت دقیق ‌بر روند تولید قطعه ‌درکشور است. بیشترین سهم ارزش یک خودرو قطعاتی است که در آن به‌کار رفته است که با این شرایط می‌توان گفت ۸۰ درصد ارزش ‌و کیفیت ‌یک‌ خودرو قطعه‌است.
از سوی دیگر کیفیت قطعات یدکی در سازمان‌های خدمات پس از فروش بایستی دارای تضمین بوده و این قطعات در بسته‌بندی اصلی عرضه گردد لذا کلیه قطعات مصرفی بایستی توسط شرکت‌های بازرسی مورد بازرسی قرار گیرد.
کیفیت قطعات یدکی قابل استفاده در شبکه نمایندگی‌ها و عاملیت‌های فروش، قبل از تأمین قطعات، فرآیند کنترل نمونه قطعه شامل انجام تست‌های آزمایشگاهی و عملکردی مطابق استانداردهای سخت‌گیرانه انجام می‌پذیرد و جهت اطمینان از کیفیت قطعات تولیدی، قبل از تأئید قطعه نمونه، فرآیند تولید سازندگان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

توانمندی‌ها:

 • بخش مهندسی بازرسی قطعات و مجموعه‌های خودرو شرکت پازش صنعت با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب خود در امر بازرسی قطعات و مجموعه‌های مورد استفاده در صنعت خودرو کشور آماده ارائه خدمات ذیل می‌باشد:
 • بررسـی نقشـه‌ها، مدارک فنی و مشخصات اسـتاندارد ارائـه شده از سـوی کارفرمایان.
 • تهیه روش‌های تسـت مورد نیاز از جمله تست‌های ابعادی و تسـت آنالیز مواد و خواص مکانیکی و فیزیکی و عملکردی.
 • تهیه و تدوین طرح‌های کنترل جهت نظارت بر فرآیند تولیدی .
 • بررسـی حین فرآیند مونتاژ مطابق با تکنولوژی ساخت محصول و تسـت‌ها و مشخص نمودن ایسـتگاه‌های کنترلی.
 • انجام آدیت فرآیند مطابق با استانداردهای روز جهان.
 • تهیه و تدوین دسـتورالعمل‌های بازرسی و فرم‌های کنترلی هـمراه با معیارهای پذیرش.
 • بازرسی محصول مطابق با استانداردهای مرجع طراحی محصولات.
 • نظارت بر انجام کلیه تست‌های مخرب و غیرمخرب و کنترل‌های لازم و تدوین گزارش آزمایشات.
 • ارزیابی کیفی محصول(آدیت محصول).
 • بررسی فرآیند تکوین محصولات از بدو قرارداد تولید قطعه تا مرحله تولید انبوه.
 • نظارت بر کالیبراسیون ابزارآلات مورد استفاده در فرآیند تولید قطعه.

اهداف بازرسی و آدیت فرایند:

 • تأمین نیاز، انتظارات و رضایت کلیه مشتریان، مصرف‌کنندگان و کارکنان شاغل.
 • حفظ و توسعه بازارهای داخلی و حضور در بازارهای بین المللی.
 • بهبود مستمر فعالیت‌ها، فرایندها و عملکردها در زمینه کیفیت.
 • ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و حرکت به سوی ضایعات صفر در تولید.
 • توسعه توانمدی‌های کارکنان از طریق آموزش مستمر.
 • کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و پیشگیری از بروز آن‌ها.
 • حذف و کنترل عوامل زیان‌آور و کانون‌های خطر.
 • پیشگیری از وقوع حوادث، آسیب‌دیدگی و بیماری در راستای حفظ سلامت کارکنان جامعه.
 • برنامه‌ریزی و اقدام جهت صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها در مصارف از جمله مواد اولیه و منابع انرژی و کاهش ضایعات و فراهم ساختن امکان بازیافت آن‌ها.

روند بازرسی قطعات خودروروند بازرسی قطعات خودرو