بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

مشاوره سطح III آزمایشات غیرمخرب

مجموعه پازش صنعت با تکیه بر تجربیات فنی و علمی خود و همچنین با بررسی دقیق موارد مورد نیاز در آزمایشات غیرمخرب، توانسته است ضمن ارائه مشاوره تخصصی، در تبیین روشن مسیر گام بردارد...  


مجموعه پازش صنعت  با تکیه بر تجربیات فنی و علمی خود و همچنین  با بررسی دقیق موارد مورد نیاز در آزمایشات غیرمخرب، توانسته است ضمن ارائه مشاوره تخصصی، در تبیین روشن مسیر گام بردارد...  

1-انتخاب بهترین و مناسبترین روش و تکنیک آزمون های غیرمخرب جهت کاربرد مورد نظر .

2-انتخاب مناسبترین تجهیزات جهت هدف مورد نظر .

3-تهیه وآماده سازی دستورالعمل های NDT جهت روش های مختلف بازرسی ، کارفرمایان متفاوت و پروژه های گوناگون .

4-تهیه وآماده سازی دستورالعمل های NDT بر مبنای کدها ، استاندارد ها و Spec های درون سازمانی، ملی و بین المللی با توجه به نیاز مشتری .

5-تهیه وآماده سازی فرمت گزارشات تست و Technique Sheet آزمون های غیرمخرب .

6-تهیه وآماده سازی دستورالعمل های NDT در صنایع خاص نظیر تست التراسونیک بر روی اتصالات Y- K -T ، تست التراسونیک به روش غوطه وری و دستورالعمل های NDT مختص صنایع هوافضا  .

7-ارائه دستورالعمل کلیه روشهای NDT نظیر تست ذرات مغناطیسی (MT ) ، تست التراسونیک (UT ) ، تست مایعات نافذ (PT ) ، تست رادیوگرافی (RT ) و ... .

8-تهیه وآماده سازی Written practice مطابق استاندارد  SNT-TC-1A و CP-189

9-بازبینی و تأیید کلیه دستورالعمل های بازرسی

10-بازبینی دستورالعمل های نوشته شده مطابق با استانداردها ی درون سازمانی ، ملی و بین المللی .

11-آموزش وصدور گواهینامه جهت پرسنل مطابق با Written practice ارائه شده توسط کارفرما .

شرکت پازش صنعت با در اختیار داشتن افراد Level III مجرب می تواند شما را در راه اندازی تجهیزات جدید یاری نموده و در زمینه های ذیل با مجموعه شما همکاری نماید :

1-آموزش تکنیک ها و روش های مناسب برای قطعات، مطابق با کدها و استانداردهای کاربردی ویا الزامات مورد نظر کارفرما .

2-امکان آموزش جهت انتخاب تجهیزات صحیح و مناسب برای کاربرد مورد نظر .

3-خرید تجهیزات مورد نیاز با قیمت های رقابتی .

4-ارائه روشهای مناسب جهت بازرسی اجزا و قطعات مورد نظر .

5-بازرسی تجهیزات .

6-کالیبراسیون و تعمیر تجهیزات و متعلقات آنها .