بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

بازرسی سازه های فلزی و انجام آزمون های مخرب و غیر مخرب (NDT)

یکی از فعالیت های اساسی در کلیه پروسه های کنترل کیفیت در صنایع مختلف صنعتی و ساختمانی و . . . 

یکی از فعالیت های اساسی در کلیه پروسه های کنترل کیفیت در صنایع مختلف صنعتی و ساختمانی و . . . بازرسی به روش های مخرب و یا غیر مخرب می باشد. این مهم نقش کلیدی خود را در کنترل کیفیت تجهیزات جوشکاری شده بیشتر نشان می دهند. کدها واستانداردهای مختلف به منظور اطمینان از عملکرد مناسب و سلامت اتصالات جوشی در شرایط بهره برداری، غالباً اشاراتی نسبت به انجام بازرسی جوش و محدوده پذیرش عیوب در بازرس های مختلف NDT دارند. این اطمینان زمانی حاصل می شود که بازرسی توسط یک بازرس آموزش دیده و دارای صلاحیت در ۳ مرحله قبل، حین و بعد از جوشکاری انجام شود. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با بهره گیری از یک تیم قوی از بازرسین جوش مجرب و تأیید صلاحیت شده و با استفاده از تجهیزات اندازه گیری تخصصی و با هدف ایجاد سیستم های مدیریت کیفیت در شرکت های تولیدی و خدماتی و در نهایت ارتقای کیفیت محصولات صنعتی به عنوان بازوی اجرایی سیاست های کیفیتی وزارت صنایع و معادن در این حوزه خدمات ارزنده ای را به صنعت کشور ارائه نموده و این رسالت اجتماعی کماکان ادامه دارد.
باتوجه به گسترده بودن دامنه وظایف بازرس جوش و نیز به منظور اطمینان از بهره گیری از حداکثر کیفیت، در پروژه های مختلف از بازرسین تخصصی مرتبط با آن حوزه استفاده گردیده است.
مجموعه بازرسی های جوش در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، حوزه های زیر را در بر می گیرد:
۱- بازرسی جوش و آزمون های غیر مخرب در حوزه بازرسی دیگ های بخار و آبداغ و مخازن تحت فشار
۲- بازرسی جوش و آزمون های غیر مخرب در حوزه بازرسی سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی
۳- بازرسی جوش و آزمون های غیر مخرب در حوزه بازرسی وسایل تفریحی و شهربازی
۴- بازرسی جوش و آزمون های غیر مخرب در حوزه بازرسی تجهیزات نفت و گاز و قطعات ریخته گری
انجام بازرسی ها و آزمون های مخرب و غیر مخرب زیر در مجموعه فعالیت های این شرکت در بازرسی های قبل از جوشکاری، حین جوشکاری و بعد از جوشکاری قرار دارد:
۱- مطالعه مدارک پروژه شامل نقشه ها و مشخصات فنی پروژه
۲- مطالعه، کنترل و یا در صورت نیاز تهیه دستورالعمل های جوشکاری (WPS)و نظارت بر PQR مربطه
۳- کنترل و تائید صلاحیت جوشکاران و صدور گواهی جوشکار
۴- کنترل شرایط تجهیزات جوشکاری و برشکاری
۵- نظارت بر انجام جوشکاری در مراحل مختلف کار
۶- انجام آزمون های VT , PT , MT , UT , RT بر حسب مورد
۷- صدور گزارش و یا گواهینامه انطباق با استاندارد برای جوشکاری های انجام شدهروند بازرسی تست های غیر مخرب و مخربhh